Tehniline info

Reka
Toetusmasin
  Veepaagid, -pumbad ja elektrigeneraatorid
  Kompleks tarbib ~8 tonni vett päevas
Reka
Saun
  Leili ja pesta saab 50-60 meest päevas
  Soojendatud telgiga puhkeala
Reka
Pesumaja
  Pesumasinad ja kuivatid
  50 sõduri riiete komplekti päevas
Puuküttega saun
Professionaalne saunatootja ehitab 6 meetrisse merekonteinerisse puuküttega sauna, mille keris on HUUM OÜ-lt. Sinna on võimalik panna ka 3 duššikabiini.
Pesumaja konteineris
Võtame aluseks Eesti Kaitseväes kasutusel olnud "pesupesemise konteineri". Seal on 5 pesumasinat ja 5 kuivatusmasinat. Konteineris on eraldi veepaak ja elektrigeneraator.
Julgeolek
Arvestame, et rinde ligiduses ei saa kolm veoautot asuda üksteise ligi, sest nii muutuksid nad kergesti vastase sihtmärgiks. Seega peavad Saun ja Pesumaja olema varustatud vee ja elektriga autonoomselt. Anname kompleksile kaasa ka maskeerimisvõrgud.
Võimalused oma kompleksi loomiseks
Variant 1
Variant 1Mõnus saun dušideta
Variant 2
Variant 2Saun ja dušid
Variant 3
Variant 3Pesumaja
Variant 4
Variant 4Kompleks soojustatud puhkealaga